October 17, 2019 Register  |  Login
 
 
 Accountancy

Accountancy is onze kernactiviteit. Wij zijn de MKB-ondernemer hiermee van dienst en dragen bij aan een verantwoorde financiële bedrijfsvoering.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van onze medewerkers vormt het opmaken van de jaarrekening en het afgeven van de samenstellingsverklaring. Maar wij doen meer. Immers, de toekomst is minstens zo belangrijk als de voorgaande jaren. Daarom is gedegen advies noodzakelijk en uiterst belangrijk!

Wij zijn deskundig op de volgende gebieden:

• Het opstellen van tussentijdse verslagen, met daarbij behorende relevante informatie en adviezen
• Het opzetten en beoordelen van de administratieve organisatie en de daarbij behorende interne controles
• Het pro-actief adviseren over en het bieden van ondersteuning bij uw bedrijfsvoering
• Het samenstellen van prognoses en begrotingen
• Het samenstellen van exploitatie- en investeringsbegrotingen
• Het opzetten van managementinformatiesystemen
• Het signaleren en voorkomen van financiële problemen met betrekking tot de continuïteit van de onderneming